donderdag 8 december 2016

Alles voor de Revolte! Support your Scene!De Revoltopia webshop is terug. Alle opbrengsten gaan naar de beweging. Druk op de afbeelding om naar de website te gaan: 


ALLES VOOR DE REVOLTE! SUPPORT YOUR SCENE!

zondag 4 december 2016

Vijf jaar ACN/AKN! Vijf jaar Strijd!Vijf jaar geleden werd het Anti-Kapitalistisch Netwerk [ACN/AKN] opgericht in Milaan.Vrije Nationalisten Noord-Brabant / Netwerk Nationale Socialisten onderschrijft de politieke verklaring van het ACN/AKN:  


OPROEP TOT CONVERGENTIE VAN DE ANTIKAPITALISTISCHE
STRIJD IN DE DIVERSE EUROPESE LANDEN!  

In 2011 ziet geheel Europa, zowel als de gehele aardbol, zich geconfronteerd met een extreem gevaarlijke vijand: het totalitaire kapitalisme. Veel landen zijn reeds ten onder gegaan, en nog meer zijn ertoe veroordeeld om te volgen. We weten hoe meedogenloos de uitwerkingen ervan zijn, zowel met betrekking tot de volkeren als tot hun samenleving.

Vandaag de dag is de schadelijkheid van het kapitalisme inderdaad maar al te goed bekend op het gehele Europese continent: winstbejag, groeiende armoede, maatschappelijke uitsluiting en massawerkloosheid, politieke corrupte en uitbuiting, overal waar men kijkt. Dit is géén, zoals ze steeds blijven zeggen, “crisis”! Dit is de nieuwe structurele realiteit! Omdat kapitalisme een systeem is van overheersing. Het belichaamt een systematisch project van uitbuiting van land en mensen voor het financiële gewin van een kleine groep van elites.

Onze strijd tegen het kapitalisme dateert niet eerst van gisteren, maar mede daarom is het duidelijk dat het tijd is om onze traditionele strategie en tactiek te herzien, indien we daadwerkelijk met succes verzet willen bieden aan een moderne kapitalistisch-dictatoriale Staat. Wat wij nodig hebben zijn andere tactieken, andere actiethema’s en andere actievelden. En wat bovenal noodzakelijk is, ten einde het isolement en het van elkaar gescheiden-zijn van de diverse, bestaande politieke realiteiten te overwinnen, is het zich te richten op de internationale convergentie* (samenbundeling, onder een gemeenschappelijke noemer brengen), en op de internationale uitwisseling en het delen van ervaringen om onze strijd meer impact te geven!

Vanwege het bovenstaande, en na enige tijd van collectieve discussie en analyse, hebben de deelnemers aan de antikapitalistische manifestatie op 3 december jl. in Milaan besloten zich aaneen een te sluiten in een nieuwe informele groep, genaamd Anti-Capitalist Network/Antikapitalistisch Netwerk (ACN/AKN). Dit losjes geformeerde collectief kan een nieuw instrument voor ons worden om (in een veelvoud van stemmen) de verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende plaatselijke gevechten en de wereldwijde strijd tegen het kapitalisme!POLITIEKE VERKLARING ACN/AKN

Het ‘Anti-Capitalist Network/Antikapitalistisch Netwerk’ (ACN/AKN) is een poging om de polymorfe (veelvormige) antikapitalistische bewegingen op nationale grondslag over geheel Europa met elkaar te verbinden. Het ACN/AKN is een gemeenschappelijk platform, een vrije associatie van individuen, groepen en bewegingen, die gezamenlijk naar middelen en wegen zoeken om met succes verzet te bieden aan de dictatuur van het kapitalistische systeem en de neo-liberale globalisering.

ACN/AKN vertegenwoordigt géén aparte groep of partij, maar vormt een poging tot een losse bundeling van gedecentraliseerde politieke acties onder gemeenschappelijke gezichtspunten. Daarom beschikt ACN/AKN dan ook niet over leden of vertegenwoordigers, leiders of leiding. ACN/AKN pretendeert daarom ook niet om een gemeenschappelijke politieke lijn uit te stippelen.
ACN/AKN is slechts gebaseerd op vijf basisprincipes, die door allen dienen te worden onderschreven:1e – Een zeer duidelijke verwerping van het kapitalisme, imperialisme en globalisering; alle handelsovereenkomsten, instellingen en regeringen die de destructieve globalisering bevorderen dienen te worden afgewezen.

2e – Het verwerpen van alle vormen van systemen die op uitbuiting, overheersing en winststreven zijn gebaseerd. Het afwijzen van de weg van de kapitalistische conformiteit, dat pseudo- culturele maatstaven (zoals consumentisme) en sociale verplichtingen toelaat om het alledaagse leven te bepalen. Wij huldigen de volledige waardigheid van alle menselijke en dierlijke wezens en van het milieu.

3e – De noodzaak om wijdverbreide woede en onvrede in actie om te zetten in plaats van te berusten. Wat wij nodig hebben is propaganda die confronteert en zijn acties die tegeninformatie bieden, is het vermengen van concepten, praxis en oplossingen, is de vorming van een waarlijk basisdemocratisch alternatief tegenover de huidige weerzinwekkende structuren van het economische en sociale leven. Wij dienen te tonen dat het verzet nog steeds leeft en dat een andere weg mogelijk is!

4e – Een oproep tot directe actie, tot protesten (bijvoorbeeld tegen een fabriekssluiting of tegen precaire arbeid) en solidariteitsdemonstraties, burgerlijke ongehoorzaamheid en steun voor de strijd van de sociale bewegingen, het propageren van vormen van verzet die optimaal leven en rechten van de onderdrukten respecteren, evenals het creeëren van nationale en plaatselijke ‘vrijplaatsen’ (‘autonome centra’, ‘bevrijde zones’) en alternatieven ten opzichte van het wereldkapitalisme.

5e – Een organisatorische filosofie met concepten gebaseerd op volledige decentralisatie en autonomie.

VERZET EN PROTEST AANWAKKEREN!

TOT ZIENS AAN HET FRONT! 

maandag 21 november 2016

Van het klassenfront: Spontane actie bij Vesuvius/Oostende (West-Vlaanderen)


De arbeiders van staalfabriek Vesuvius in Oostende (West-Vlaanderen) hebben op 5 nov. jl. het werk neergelegd uit onvrede over de aangekondigde ‘herstructurering’ van het bedrijf. Op 1 juni jl. kondigden de bazen van het staaltechniekbedrijf Vesuvius het collectief ontslag aan van 32 van de 136 productiemedewerkers. Vijf maanden later is er nog steeds geen duidelijkheid voor de betrokkenen. Dit ook tot grote onvrede van de bonden.

Op 3 nov. jl. was voor de arbeiders de maat vol: Spontaan werd besloten de boel plat te leggen. ,,uit onvrede over de weinig constructieve opstelling van de directie m.b.t. de aangekondigde herstructureringen”, klonk het onder het stakingspiket van het ‘Gemeenschappelijk vakbondsfront’. De productie van Vesuvius kwam door de actie stil te liggen. De toegang tot het bedrijf werd afgesloten met wegversperringen. Leveranciers konden hun vracht niet kwijt en parkeerden ten einde raad hun vrachtwagens dan maar op de openbare weg, wat voor gevaarlijke situaties zorgde. ,,We staan met onze rug tegen de muur”, klonk het overeenstemmend aan de stakingspiketten.

,,Het overleg zit sinds de aankondiging (van het collectiefontslag, red.) muurvast. De bazen tonen geen enkel respect voor de werkers, die er elke dag voor zorgen dat de zaak hier blijft draaien. Men weigert ook in te gaan op de vraag tot motivatiepremie. Onze indruk is dat het overleg in het kader van de ‘Wet-Renault’ louter een formaliteit is. Vijf maanden na de aangekondigde herstructurering zitten we nog steeds in de informatie- en consultatieronde. Concrete info krijgen we niet. Vele vragen over de ontslagen blijven, bijvoorbeeld over wie er getroffen worden, maar ook voor degenen die overblijven. We zijn niet van plan om met een vierde minder mensen even veel te doen. De directie had de eerste ‘afvloeiingen’ rond deze tijd al willen doorvoeren, maar zolang er nog geen ‘sociaal plan’ ligt, mogen ze geen mensen ontslaan.”

De Vesuvius-directie hulde zich in stilzwijgen.
De 'gescheurde overhemden' van Air France – Het proces van een 'collectieve trance'

De procureur vordert tussen de twee en vier maanden voorwaardelijk tegen vijftien vakbondskaderleden

De beelden van de beide Air France-bazen, met hun geschokte gezichten en ontblote bovenlichamen, terwijl ze werden opgejaagd door tientallen woedende manifestanten, gingen over de gehele wereld. Dat was op 5 okt. 2015 bij het hoofdkantoor van Air France in Roissy, waar honderden Air France-werkers zich hadden verzameld na een oproep van de bonden om in verzet te komen tegen de aangekondigde massaontslagen, en zich met geweld toegang hadden verschaft tot de ruimte waar een zitting plaatsvond van de COR. De twee personeelchefs, Pierre Plisonnier en Xavier Broseta, werden uiteindelijk ontzet en klommen als afscheid over een hekwerk. (,,Beelden 1,7 miljard keer bekeken”.)

Vastgelegd op tv-camera’s en door mobieltjes werden deze beelden getoond en nogmaals getoond, ad nauseam, tijdens de zitting van de correctionele rechtbank van Bobigny (dep. Seine-Saint-Denis) op 27 sept. Jl., die vijftien vakbondsactivisten had gedagvaard wegens ,,vernieling” en ,,geweldpleging in verenging”. Op de zitting van 28 sept. Vorderde de procureur voorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de twee en vier maanden tegen de gedaagden.

Het eerste ten laste gelegde is bekend en wordt niet betwist: Een tiental manifestanten met duidelijk herkenbare gezichten was die middag te zien, bezig met het forceren van een hek, dat de toegang afsloot tot het gebouw van de onderneming, de scharnieren werden uit hun hengsel gelicht en de menigte stroomde naar binnen. Het tweede nam het overgrote deel van het debat in beslag, géén enkele van de vijf aangeklaagden was bereid om de rol van zondebok (in strafrechtelijke zin) op zich te nemen en al evenmin de zwaar beladen beschuldiging (in morele zin) deel te hebben uitgemaakt van dit beeld van ,,een collectieve trance”, in de woorden van een getuige. ,,Ik heb hem bij zijn kraag gepakt, dat is alles, opdat hij zich zou omdraaien en ik met hem kon spreken”, zei een van de vakbondsmilitanten, gedagvaard op grond van de getuigenis van een beveiligingsbeambte. Een andere vakbondsmilitant, geconfronteerd met een beeldopname, erkent enkel dat zijn hand ,,voor een deel in die richting” zich bevond, om te beschermen en niet om te slaan, verzekert hij.

De zitting vond plaats onder zware politiebewaking: CRS buiten het gerechtsgebouw om de steunbetoging waartoe door de CGT was opgeroepen, op afstand te houden. Stillen om het publiek in de zaal in de gaten te houden.
Voorwaardelijk voor het ,,gescheurde overhemd” 


De procureur maakt een ,,horde van ‘casseurs’ (relschoppers)”, die waren ,,geïnstrumentaliseerd”, verantwoordelijk Procureur Philippe Bourion droeg woensdagmiddag (28 sept. jl.) de zichtswijze van het parket m.b.t. wat inmiddels de ‘affaire van de ,,gescheurde hemden” bij Air France’ is gaan heten, voor. Op de publieke tribune heerst een gespannen en wanordelijke sfeer. Buiten het gerechtsgebouw hebben zich talrijke vakbondsmilitanten verzameld om op strijdbare wijze hun steun aan de vijftien aangeklaagde klassekameraden voor de correctionele rechtbank in Bobigny te betuigen.

Volgens procureur Bourion gaat het niet om een proces tegen het syndicalisme (de vakbeweging) in Frankrijk. Handig probeert hij voortdurend te onderscheiden tussen enerzijds de ,,fatsoenlijke” verantwoordlijken op de achtergrond en anderzijds de ,,voyous” (het ‘straattuig’), “de met adrenaline volgepompte grootbekken”, die, op 5 okt. 2015, Pierre Plisonnier en Xavier Broseta, twee personeelchefs van de luchtvaartmaatschappij, hadden aangepakt tijdens een buitengewone zitting van de COR (CCE). Voor de procureur stond vast: De betrokkenen waren ,,geïnstrumentaliseerd”, en wel door de vakbonden, de CGT voorop. De laatste zou een ,,operatie” op touw hebben gezet om de COR-bijeenkomst te verstoren, maar ,,het effect van de meute” (groepsdynamiek dus) zou de militanten ten méér hebben meegesleept als de strategen op de achtergrond hadden kunnen voorzien”. Vandaar dat sommigen, toen de situatie uit de hand liep, tussenbeide waren gekomen om de beide bazen te ontzetten.De procureur hield in zijn betoog rekening met het ‘gespannen sociale klimaat’: ,,Er broeide iets, 2900 jobs stonden op het spel. Het molesteren van leidinggevenden creëert echter ook geen werk noch verbetert het de cijfers van de onderneming”. Volgens het OM zou geen enkel sociaal geweld het plegen van fysiek geweld rechtvaardigen.

VONNIS: 30 NOVEMBER A.S.

zondag 20 november 2016

OSRE/Rébellion stelt zich voor: Autonomie, Antikapitalisme en Gemeenschap

Rébellion is een Europees revolutionair-socialistisch magazine dat in 2002 opgericht werd. Het is de expressie van een gemeenschap gebonden bij een verplichting richting een radicale antikapitalistische autonomie.  


Onze Praktijk

Wij zijn erop gericht reflectie en actie te verenigen. Het doel van het magazine is om de ontwikkelingen binnen de samenleving en haar complexiteit te begrijpen en de middelen te vinden om deze te veranderen. Om theoretische vooruitgang te realiseren en onze strijd effectief te organiseren, betekent dit dat we zowel individueel als collectief een veeleisende ethiek moeten volgen.    

Voorbij links en rechts, verwerpen wij de achterhaalde verdelingen en roepen wij op tot de convergentie van de strijd tegen het systeem. Op ons niveau en met de middelen die we tot onze beschikking hebben, proberen we bij te dragen aan de opkomst van een radicaal alternatief. Zonder een dogmatisch en rigide politiek programma, steunen wij de eeuwigdurende theoretische constructie die samenhangt met de dagelijkse praktijk van de strijd van ons volk. Wij verwerpen iedere vorm van sektarische begrenzing. Rébellion moet gezien worden als een politiek middel ten dienste van praktische actie. Onze publicatie is een link tussen individuen en groepen die reageren op die inspanningen en bereid zijn om concrete actie te ondernemen.

Onze Posities

Wij zijn de erfgenamen van een lange strijd voor de emancipatie van de Europese arbeiders tegen kapitalistische overheersing en vervreemding. Wij bepleiten een vorm van socialisme dat rekening houdt met de identiteit van ieder volk binnen een sterk Europees bewustzijn van gedeelde afkomst en lot.

Wij verwerpen het centraliserende nationalisme en haar karikatuur, het separatistische micro-nationalisme. Om een oprechte en unieke vorm van socialisme te implementeren, verwerpen wij het bureaucratische staatssocialisme en ondersteunen elke soort van participerende, organische en directe democratie binnen een federalistische staat. Wij beschouwen het Europa van Brussel als een bespotting van de Europese soevereiniteit, die in complete tegenspraak is met het subsidiariteitsbeginsel en daarmee met de enige manier om weer een echte sociale band op te bouwen. 

Wij pleitten voor een differentialistisch anti-racisme. Massa immigratie is een tragedie voor zowel de Europese volkeren als de ontwortelde migranten; allen zijn slachtoffers van het globalistische kapitalisme die als enig doel de ontwikkeling van het financialiserings (?) proces heeft.

Door de logica van de vernietiging van de natuur uit naam van winst te verwerpen, benadrukken wij de noodzaak voor een revolutionaire ecologisch bewustzijn . Wij verwerpen de ontmenselijking van ons leven uit naam van de 'vooruitgang' die door de markt gedicteerd wordt en we bevechten de technologische vervreemding (wij verwerpen trans-humanisme en elke poging om het leven te manipuleren).        

Ons model is dat van een federalistisch Europa, dat respect heeft voor naties, volkeren, regio's, lokale gemeenschappen en culturen. Een Europa wiens roep imperiaal is, als tegengesteld aan imperialistisch. Wereldwijd steunen wij de strijd van volkeren tegen de vernietiging van diversiteit en de kapitalistische uitbuiting van welke de Verengde Staten de belangrijkste, maar niet de enige exponent zijn.   

Ons Redactioneel team 

Ons magazine is het resultaat van geheel vrijwillig en onafhankelijk werk van schrijven, conceptualisering en verspreiding. Wij vertrouwen enkel op onze eigen krachten om onze ideeën en waarden te bevorderen. Ons redactionele werk is participatief en de niet ondertekende teksten zijn de collectieve expressie van ons team en diens reflectie. Interviews en ondertekende artikelen representeren niet per definitie onze redactionele lijn, maar staan altijd onderhevig aan open en uitgebreide debatten door middel van de confrontatie met ideeën die voortkomen uit vrije en rebellerende geesten. Het weigeren van advertenties en subsidies is een principekwestie voor ons. Onze onafhankelijkheid komt enkel door steun van onze lezers.       

De OSRE

De Europese Revolutionaire Socialistische Organisatie verenigt hen die dezelfde manier van denken hebben als de ERS en die zichzelf concreet hebben toegelegd om deze idealen te bevorderen. Haar doel is om te participeren in de strijd op een doelgericht manier, om zo de ideeën van Rébellion te ondersteunen en te verspreiden.