zondag 9 oktober 2016

4de Nationale Betoging in Brussel: Twee jaar strijd tegen regering-Michel - Twee jaar strijdbare illusies


Het leek afgelopen donderdag officieel: Het sociale protest tegen de reactionaire regering-Michel I, met haar uiterst arbeidersvijandige bezuinigings- en afbraakpolitiek, is door toedoen van de syndicaatsleiding van de drie grote Belgische bonden doodgelopen.

De Antwerpse dockers laten duidelijk blijken wat ze van Fernand Huts (havenbaron) en zijn loondumpingsmethoden vinden. Wij zeggen: “Maak hutspot van Huts!”

,,De vakbondsleiders begingen in 2014 een fout. Ze hadden de regering moeten wegstaken. Door hem niet ten val te brengen, hebben ze de zwakke, onderling verdeelde regering de kans geboden om het besparingsbeleid op te drijven”, aldus stelde de Linkse Socialist op zich terecht in een pamflet ter mobilisering voor de grote betoging van deze dag. Hier wordt echter de foutieve redenering aangehangen dat de syndicaatsleiding slechts een fout in de te hanteren tactiek hebben begaan in de strijd tegen de regering, in plaats van onomwonden te stellen en de massa’s te doen laten inzien dat het juist het welbewuste doel was van de syndicaatsleiding om de woede van de georganiseerde basis via op zich onschadelijke protesten te kanaliseren en dood te laten bloeden. We kunnen dan ook constateren dat dit is gelukt.

Het leger in de straten: De quasi-noodtoestand is in Brussel nog steeds van kracht!


Pseudo-links in België heeft zich dan ook weer laten bedotten door de ‘radicale’ taal van de syndicaatsbonzocratie: Marc Goblet (“uiterst links” binnen de FGTB) riep op tot het ten val brengen van de regering via de algemene staking nog voor het eind van dit jaar. Datum van de staking: 7 oktober.

Maar al in De Standaard van 22 sept. moesten we lezen dat ,,de drie grote vakbondskoepels hun geplande nationale staking op 7 oktober” hadden ,,afgeblazen”. Alléén ACV-metaal riep op om toch de zaak plat te leggen (in de metaal en textiel) [,,goed voor 200.000 werknemers”]). Andere bonden zouden wel volgen in andere sectoren met acties, maar de algemene staking blijft uit. Marc Leeman (ACV-bons) was daardoor uiteindelijk in verwarring: ,,Welk signaal geven we nu eigenlijk? We staken niet, maar we staken wel. Dat is niet echt duidelijk”. De topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, Pieter Timmermans, had de hoop op de terugkeer naar een “rustiger sociaal klimaat” na het nieuws van de algemene staking niet hoog meer zitten, maar hij kan weer gerust zijn.

Indrukwekkend:De gebalde macht van de arbeidersbeweging (hier: de kern van de betoging), welke helaas keer op keer wordt gesaboteerd door de syndicaatsbureaucratie. “Wie hebben ons verraden? Sociaaldemocraten!”


Maar al in De Standaard van 22 sept. moesten we lezen dat ,,de drie grote vakbondskoepels hun geplande nationale staking op 7 oktober” hadden ,,afgeblazen”. Alléén ACV-metaal riep op om toch de zaak plat te leggen (in de metaal en textiel) [,,goed voor 200.000 werknemers”]). Andere bonden zouden wel volgen in andere sectoren met acties, maar de algemene staking blijft uit. Marc Leeman (ACV-bons) was daardoor uiteindelijk in verwarring: ,,Welk signaal geven we nu eigenlijk? We staken niet, maar we staken wel. Dat is niet echt duidelijk”. De topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, Pieter Timmermans, had de hoop op de terugkeer naar een “rustiger sociaal klimaat” na het nieuws van de algemene staking niet hoog meer zitten, maar hij kan weer gerust zijn.


De sfeer zat er blijkens nevenstaande beelden weer goed in!


De Tijd (29 sept.) bracht in de ochtend van de betoging naar buiten dat ,,een van de vele voorstellen, eentje van de N-VA” ,,een tweede indexsprong” zou zijn. ,,Maar deze zou niet voor iedereen gelden, maar enkel voor pensioenen en werkloosheidsuitkeringen...”. De dag erna bracht Het Laatste Nieuws naar buiten dat, wederom, de N-VA komaf wilt ,,maken met de fiscale aftrek van vakbondslidgeld, en de vakbondspremie correct belasten”. (De vakbondspremie is een bedrag dat de werkgever betaalt voor werknemers die gesyndiceerd zijn.) Deze openlijke en provocerende vakbondsbashing van de N-VA/MR-regering zal hoogstwaarschijnlijk niet het protest tegen de regering weer doen oplaaien.

Ook het hoofdkantoor van de PS ontkwam wederom niet aan de arbeiderswoede...

Met betrekking tot de betoging zelf kunnen we nog vaststellen dat er deze keer op de Zuidlaan géén mogelijkheid was voor strijdbare betogers om het directe gevecht aan te gaan met Michel’s politiekorps. Kennelijk had de syndicaatsbureaucratie hiertoe orders gekregen van Jambon. Dit door de Zuidlaan hermetisch af te sluiten middels barrière bemand door de vakbondsinterne ordedienst, de “hulptroepen” van de flikken. Zodoende konden de ‘’massa’s” niet blijven rondhangen op het eindpunt bij gebrek aan sprekers en muziek. De opzet van flikken en syndicaatsbureaucratie slaagde zo wonderwel: het overgrote deel van de militanten begaf zich deze keer rechtstreeks naar het Zuidstation om huiswaarts te keren.

Nee, elke vorm van militant protest of zelfstandige organisatie van de arbeider zelf is opnieuw door de syndicaatsbonzen in de kiem gesmoord. (Wel gaven libertaire communisten het hoofdkantoor van de PS en het kantoor van B-post een fraaie “opknapbeurt”). De syndicaatsbureaucratie heeft reformistisch links helaas andermaal teleur moeten stellen; ze doet gewoon weer wat haar functie al sinds 1914 is.

Namelijk: Zorgen voor het goed functioneren van het kapitalistisch productieproces. De klassenvrede (tussen kapitaal en loonarbeid) behouden! Libertair communistische/antifascistische agitprop
 aan de rand van de betoging.

  
Leuke satirische krantenverspreiding: Zelfs met Vandersmissen gaat het goed na bijna een half jaar sinds zijn “ongeluk”. Hij is zelfs beter en sterker dan ooit! 


maandag 19 september 2016

17 September, Frankfurt am Main: protesten tegen TTIP en CETA


Zaterdag 17 september j.l. werden er protesten georganiseerd in zeven Duitse steden tegen de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. Helaas vormden ook hier weer burgerlijke politieke partijen zoals Die Linke, de SPD en NGO-organisaties zoals ATTAC en Greenpeace de speerpunt van deze massa-demonstraties. 

Hun doelstelling was dan ook niet de afschaffing van het systeem, maar slechts het bestrijden van haar 'onethische' technocratische symptomen, die volgens hen te wijten zouden zijn aan een 'doorgedraaid' kapitalisme. Het antwoord van deze systeempartijen: meer transparantie en democratie ten opzichte van de dictatuur van de multinationals en het “redden” van arbeidsrechten, volksgezondheid en natuur door middel van kapitalistische hervormingen. Het mag duidelijk zijn dat dergelijke 'oplossingen' binnen het kapitalisme tot niets zullen leiden. Dit is dan ook de reden dat revolutionaire socialisten deze retoriek stellig verwerpen.

Burgerlijke organisaties domineren het protest 

Duizenden mensen kleuren de straten van Frankfurt/M

Vrijhandelsverdragen zoals het TTIP en CETA kennen een lange geschiedenis. Historisch gezien dienen deze verdragen ertoe om andere staten die buiten deze verdragen vallen te beperken in hun handel, import en export. Daarom neemt door deze verdragen de kans op een oorlog juist toe, in plaats van af zoals de betrokken bewindspersonen beweren. Daarnaast introduceert het een nieuwe vrijheid voor kapitalistische monopolies om nieuwe instituties te formeren, die de soevereine rechten van de deelnemende naties weg nemen. De monopolies eigenen zich het recht toe naties aan te klagen waarvan ze vinden dat hun nationale wetten hen begrenzen en claimen miljarden in compensaties.

Wat we momenteel dus zien is dat het imperialisme een groot deel van de heersende klasse uitsluit uit het bestuur van hun staat. De sterkste en meest agressieve kapitalistische monopolies zullen door middel van deze verdragen hele volkeren controleren. Hiermee heeft de ontwikkeling van het imperialisme dus een fase bereikt waarin het voor monopolies niet langer voldoende is om de staat van hun eigen land te beheersen. De sterkste en meest agressieve monopolies eigenen zich het recht toe om hun belangen tegenover natiestaten te behartigen, door de burgerlijke wetten en democratie buiten spel te zetten.

"Kapitalisten van alle landen, onteigent uzelf!"

De smeris houd zwaar materiaal achter de hand om militante actie in de kiem te smoren

Daarom namen enkele activisten van de ACN/AKN toch deel aan het protest in Frankfurt am Main als onderdeel van de massa (20.000 betogers volgens de organisatoren, de helft minder volgens de smeris) om een revolutionair geluid te laten horen. Er werden pamfletten en plakkaten verspreid. Het Duitse Anti-Kapitalistisches Kollektiv (AKK) dat tevens opriep om de anti-TTIP protesten te ondersteunen, agiteerde daarnaast ook door middel van verschillende prikacties langs de demonstratieroute. Hierbij werden 19 kameraden gearresteerd. Een marginale groep linksautonomen (ca. 50 man) probeerde (net als in Stuttgart) een klassenkämpferisch Zwart Blok in te richtten tijdens het protest, wat op de nodige aandacht van de smeris kon rekenen. Militante acties bleven verder deze dag echter uit. 


Deelnemende activisten van het AKK organiseerde ook verschillende prikacties tegen de TTIP en CETA langs de route en zelfs op het water


Zo'n 50 anarchisten probeerden tijdens de betoging een Black Bloc te formeren en werden 'gekesselt' door de smeris


Morgen, 20 september wordt er een internationale demonstratie tegen het TTIP en CETA in de E.U. hoofdstad Brussel (BE) georganiseerd. Tot ziens aan het front!

zaterdag 10 september 2016

Frankrijk: Wilde staking tegen de Staatsrepressie

De havenarbeiders in Le Havre hebben afgelopen woensdag (31 aug. jl.), als antwoord op de arrestatie van twee collega’s door de flics, in een wilde actie de gehele haven platgelegd. De arrestaties staan in verbinding met de gebeurtenissen tijdens de strijdbare massabetoging op 14 juni jl. in Parijs, waar honderdduizenden tegen de arbeidersvijandige wet-El Khomri hadden gedemonstreerd en waarbij het tot een reeks van uiterst miltante confrontaties met de CRS was gekomen.


Terwijl het tijdens de eigenlijke betoging vooral confrontaties betrof tussen het enkele duizend militanten omvattende (autonome) frontblok en de flics, vond er na afloop van de officiële betoging ook een uiterst heftige confrontatie plaats op en rond de centrale parkeerplaats van de bussen van de uit het gehele land toegestroomde vakbondsmilitanten. Hoewel de flics bepaald niet zuinig omsprongen bij de inzet van CS-gas (zoals we dat van hen gewend zijn!), kon dit niet verhinderen dat ze hier en daar goed op hun lazer kregen, m.n. door toedoen van de havenarbeiders uit Le Havre, die erom bekend staan bijzonder goed georganiseerd en militant te zijn.

Nadat het nieuws van de arrestatie van de beide collega’s de ronde had gedaan, ging onmiddellijk de gehele haven plat, met inbegrip van de containerterminal. Diverse schepen konden daardoor niet worden afgehandeld, andere zagen zich genoodzaakt naar elders te wijken.


Voorts werden op verschillende cruciale verbindingswegen van en naar Le Havre brandende barricades opgeworpen, o.a. de veerverbinding naar het Engelse Portsmouth werd daardoor lamgelegd. In de hoofdstad zelf liepen een paar honderd woedende arbeidersmilitanten te hoop voor het flikkencommissariaat, waar de twee opgepakte collega’s naar toe waren gebracht.

Pas nadat ’s avonds laat de betrokken collega’s weer op vrije voet waren gesteld, werd het werk weer hervat. Ook de landelijke leiding van de CGT-vakcentrale zag zich gedwongen – geconfronteerd met de militante stemming aan de basis – om haar onvoorwaardelijke steun te betuigen aan de beide opgepakte collega’s alsmede aan de wilde stakingsacties.
maandag 22 augustus 2016

8 augustus 1945: De grootste Terreuraanslag van de menselijke geschiedenis

Meer dan 200.000 onschuldige burgers vonden een afschuwelijke dood nadat Amerikaanse bommenwerpers twee atoombommen gooiden op de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima op 6 en 8 augustus 1945. De vele duizenden die het nucleaire inferno wisten te overleven waren voor het leven getekend door afschuwelijke brandwonden en misvormingen. Deze verschrikkelijke daad van terreur - uitgevoerd in de naam van democratie - benadrukt het barbarisme van de kapitalistische-imperialistische wereldorde! De atoombom introduceerde een nieuw soort hel. Dat deden de Amerikaanse bommentapijten op burgers in Tokio enkele maanden eerder eveneens. Meer dan 100.000 onschuldige burgers kwamen hierdoor om het leven. De Amerikaanse gruwelijkheden tegen de Japanse burgerbevolking werd voorbereid door virulente racistische propaganda, waarin het Japanse volk systematisch werd ontmenselijkt.


Het bezoek van Barack Obama in mei dit jaar was het eerste bezoek van een zittende President aan het rampgebied. In zijn toespraak maakte hij echter duidelijk dat hij niet de moeite zou nemen excuses aan te bieden voor deze misdaad tegen de menselijkheid. Op hooghartige toon benadrukte hij dat landen met gigantische voorraden nucleaire wapens, zoals de VS, "de moed moeten hebben om van de logica van de angst te ontsnappen en een wereld zonder nucleaire wapens moeten nastreven." Lege woorden van een President die enkele maanden eerder nog een plan in werking zette om het Amerikaanse nucleaire arsenaal te moderniseren, met een kostenplaatje van 1 miljard dollar.

Hypocriete schijnvertoning van President Obama in Hiroshima

Het bezoek van Obama aan Hiroshima was onderdeel van een grote leugen. In de Amerikaanse media herhaalde hij de bedrieglijke lijn dat de atoombom nodig was om Japan haar overgave in de oorlog af te dwingen. Feitelijk was Japan echter al zo goed als verslagen op het moment dat President Truman werd ingelicht over het succes van de test met de atoombom in Alamogordo, New Mexico. Hij was toen in Potsdam, Duitsland, met Winston Churchill en Sovjet leider J. W. Stalin, om te spreken over de herverdeling van Europa na de overgave van Nationaal-Socialistisch Duitsland. Met Sovjet troepen die half Europa hadden bezet en die het voornemen hadden deel te nemen aan de strijd tegen Japan, waren de atoombommen vooral een duidelijke boodschap naar Moskou dat het Amerikaanse imperialisme wereldheerschappij na streefde en hierbij geen concurrentie zou dulden.

De atoombommen laten een ongekende verwoesting achter 

Dwight D. Eisenhower, de opperbevelhebber van de geallieerde strijdmachten in West-Europa, gaf tijdens een interview in 1963 toe dat Japan al bereid was om zich over te geven. Via gedecodeerde berichten was Washington al lang op de hoogte van de plannen van Japan om tot een vredesverdrag met de Amerikanen te komen. De VS drong echter bewust aan op een onvoorwaardelijke overgave, zodat ze ervan verzekerd waren dat Japan zich niet zou overgeven totdat de atoombommen werden geworpen. Als reactie op de nucleaire dreiging van het Amerikaans imperialisme, begon Moskou met succes haar eigen nucleaire arsenaal te ontwikkelen. Gedurende decennia hielp dit Sovjet arsenaal de hand van het Amerikaanse imperialisme te beteugelen. Echter, na de ineenstorting van de Sovjet Unie zagen de arrogante Amerikaanse heersers geen enkele obstructie meer voor hun streven naar complete wereldheerschappij.

Overlevenden blijven hun leven lang verminkt - generaties lang worden er misvormde kinderen geboren als gevolg van de nucleaire fall out

Het is duidelijk dat het Amerikaanse imperialisme nog altijd de grootste terrorist en massamoordenaar is. Tegenover de terreurcampagnes die Washington op de wereld heeft losgelaten lijken de militanten van bijvoorbeeld de Islamitische Staat koorknapen!

vrijdag 12 augustus 2016

Repressie in Europa: Welke 'Rechtstaat'!?

Maar liefst 30 Europese inlichtingendiensten komen één keer per maand op een geheime locatie bijeen in Nederland. Initiatiefnemer hiervan is de AIVD, die momenteel het voorzitterschap geniet binnen de 'Counter Terrorism Group' - de voortzetting van de 'Club de Berne'.

Na iedere aanslag op Europees grondgebied wordt de repressie alsmaar verder opgevoerd. Voorloper in deze ontwikkeling is onmiskenbaar Frankrijk dat al lange tijd een van de strengste 'antiterreur' wetgevingen van Europa heeft. Het land kent dan ook een lange traditie van het preventief opsluiten van vermeende 'radicalen', waarbij verdachten soms wel tot vier jaar moesten wachten, alvorens hun zaak achter gesloten deuren behandeld werd. Sinds de aanslagen bij Charlie Hebdo, de Bataclan en recent nog in Nice, heeft de Franse staat haar repressieve bevoegdheden nog verder uitgebreid en de zgn. rechtstaat definitief in de koelkast gezet. Zo heeft de Minister van Binnenlandse Zaken momenteel de bevoegdheid om zonder tussenkomst of controle van de rechterlijke macht, verdachten onder huisarrest te plaatsen, huiszoekingen te laten verrichten, de avondklok in te stellen en publieke gelegenheden te sluiten. In de drie maanden na de aanslagen in Bataclan werden er in Frankrijk maar liefst 3289 huiszoekingen verricht, waar bij slechts 28 gevallen aanwijzingen werden gevonden voor enige betrokkenheid bij terroristische activiteiten.

President Hollande inspecteert zijn moordcommando's 

Duitsland kent in veel opzichten een wat 'politiek-correcter' beleid. Tot op heden heeft de Duitse regering afgezien van de harde Franse maatregelen. Het land kent echter wel al een reeks strenge repressieve wetten die ingezet kunnen worden tegen 'radicale' organisaties. Zogeheten 'onverdraagzame organisaties', zelfs als deze niet expliciet tot geweld oproepen, kunnen rekenen op een verbod. Zo werden enige tijd geleden de Moslimbroederschap en enkele andere Salafistische organisaties op deze gronden ('onverdraagzaamheid') nog verboden. Anderzijds gebruikt de Duitse staat precies dezelfde wetgevingen om aan de lopende band radicaal-nationalistische organisaties te verbieden. Recent nog vonden er meer dan 60 huiszoekingen plaats bij mensen die zich op sociale media kritisch hadden uitgelaten over het Duitse asielbeleid. In buurland Oostenrijk zien we vergelijkbare ontwikkelingen. Daar werd juli j.l. Mirsad Omerovic, een Bosnische moslim, nog veroordeeld tot maar liefst 20 jaar (!) wegens "het ronselen voor de jihad."

Duitse anti-terreur eenheid valt Moskee binnen 

De meeste van deze repressieve wetten worden bewust vaag geformuleerd, zodat deze zo ruim mogelijk geïnterpreteerd kunnen worden. Misbruik ligt dus op de loer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer situaties bekend worden waarbij de zgn. 'anti-terreur' wetgevingen worden toegepast voor geheel andere zaken, zoals bijvoorbeeld bij politieke oppositie tegen de gevestigde burgerlijke orde. Zo werden vorig jaar november tijdens de VN-klimaatconferentie in Frankrijk verschillende activisten onder huisarrest geplaatst. Afgelopen mei gebruikte de Franse staat wederom haar repressieve bevoegdheden om vermeende 'radicale' activisten er van te weerhouden om deel te nemen aan de protesten tegen haar omstreden arbeiderswet (de Loi El Khomri/Loi Travial - zie elders op dit blog).


Gewapende marechaussee patrouilleren op Schiphol  

De nieuwe repressieve 'anti-terreur' wetgeving zorgt er voor dat alle waarborgen tegen de schending van mensenrechten komen te vervallen. Zonder enige tussenkomst van de rechter worden talloze mensen op basis van roddels preventief gearresteerd, onder huisarrest geplaatst en/of lang vastgehouden in detentie. De allerlaatste resten van de burgerlijke 'rechtstaat' lijken hiermee definitief achter de horizon te verdwijnen. Ook Nederland lijkt er niet aan te ontkomen. De druk op het Nederlandse 'antiterreur' beleid wordt met iedere aanslag in Europa groter. Nederland kent al de nodige repressieve wetten en bevoegdheden, al gaan deze wellicht nog niet zo ver als in Frankrijk en Duitsland. Echter, zodra er op Nederlands grondgebied een aanslag gepleegd wordt, zullen deze zware repressieve maatregelen ook hier maar al te snel hun intrede doen. Wees gewaarschuwd!